آخرین اخبار


• 93.4.3 : همایش های ویژه آزمون ارشد و دکتری مدیریت 97 با حضور دکتر یگانه... ادامه مطلب...


• 93.3.31 : ویدئوی مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 95 و 96 مدیریت... ادامه مطلب...


• 93.3.29 : پیام رتبه های برتر کنکور ارشد 96 ( پیام شماره 2 : امین پیرزاد )... ادامه مطلب...


• 93.3.29 : زمان مشاوره جدید با دکتر یگانه ویژه آزمون ارشد و دکتری 97... ادامه مطلب...


• 96.3.27 : پیام رتبه های برتر کنکور ارشد 96 ( پیام شماره 1 / محمدرضا محتاط )... ادامه مطلب...


• 96.3.25: فایل صوتی مشاوره شماره 1 با موضوع توصیه ای برای داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون را برای بار دوم دارند... ادامه مطلب...


پرسش و پاسخ با مشاوران

  • سوال امنیتی :
  • نمایش یک کد امنیتی جدید
  • کد امنیتی
ثبت سوال نمایش تمام پرسش و پاسخ ها

دانشجویان دوره های ویژه


• برنامه هفتگی کلاس تحقیق در عملیات / دوره پائیز / اصفهان / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات / دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات پیشرفته / دوره پائیز / ویژه دکتری 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره پائیز/ مشهد / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس ریاضی / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...