دست نوشته ها


• بلاگ پنج نقطه تماس مهم ارتباطات مشتری در صنعت گردشگری، منتشر شد... ادامه مطلب...


• مقاله تخصصی تجربه برند و نقش مدیریت تجربه مشتریان منتشر شد... ادامه مطلب...


• مقاله تخصصی شروع یک بازاریابی موفق در حوزه خدمات درمانی منتشر شد... ادامه مطلب...


• مقاله تخصصی مدیریت تجربه بیماران منتشر شد... ادامه مطلب...


• نوشتاری در باب مدیریت تجربه مشتریان و تفاوت نگاه آن با مدیریت ارتباط با مشتریان... ادامه مطلب...


• چاپ کتاب " مدیریت تجربه مشتریان " به تالیف مسعود یگانه در انتشارات سازمان مدیریت صنعتی... ادامه مطلب...


مطالعه مطالب بیشتر...


اطلاع رسانی


• کارگاه برندسازی و بازاریابی در صنعت درمان ؛ جمعه 21 اردیبهشت ماه ؛ مشهد... ادامه مطلب...


• کارگاه تخصصی مدیریت تجربه مشتریان ؛ 20 اردیبهشت ماه ؛ شهر مشهد... ادامه مطلب...


• کارگاه تخصصی برندسازی و بازاریابی در حوزه خدمات درمانی / پنجشنبه 26 بهمن ماه... ادامه مطلب...


• کارگاه تخصصی مدیریت تجربه مشتریان ؛ چهارشنبه 25 بهمن ماه ؛ دانشگاه تهران... ادامه مطلب...


• سخنرانی با موضوع مدیریت تجربه مشتریان در صنعت IT و ITC... ادامه مطلب...


• کارگاه مدیریت تجربه مشتریان ؛ پنج شنبه 14 دیماه ؛ شهر یزد... ادامه مطلب...


مطالعه مطالب بیشتر...