آخرین اخبار


• 96.8.6 : ثبت نام دوره پاییز کلاس های ارشد و دکتری دکتر یگانه... ادامه مطلب...


• 96.4.28 :کارگاه برنامه ریزی به سبک مدیریت پروژه با حضور دکتر یگانه و دکتر محرابیون ( دوشنبه 2 مردادماه )... ادامه مطلب...


• 96.4.25 :کارگاه آموزشی کنکور دکتری 97... ادامه مطلب...


• 96.4.24 : تحلیل درس تحقیق در عملیات پیشرفته توسط دکتر یگانه هم اکنون در کانال آپارات... ادامه مطلب...


• 96.4.24 : جلسات مشاوره فرد به فرد رایگان با دکتر یگانه در روزهای دوشنبه و سه شنبه ( 26 و 27 تیرماه )... ادامه مطلب...


• 93.4.3 : همایش های ویژه آزمون ارشد و دکتری مدیریت 97 با حضور دکتر یگانه... ادامه مطلب...


پرسش و پاسخ با مشاوران

  • سوال امنیتی :
  • نمایش یک کد امنیتی جدید
  • کد امنیتی
ثبت سوال نمایش تمام پرسش و پاسخ ها

دانشجویان دوره های ویژه


• برنامه هفتگی کلاس تحقیق در عملیات / دوره پائیز / اصفهان / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات / دوره پائیز / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات پیشرفته / دوره پائیز / ویژه دکتری 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره پائیز/ مشهد / ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های ریاضی/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس های تحقیق در عملیات/ دوره تابستان/ ویژه ارشد 96... ادامه مطلب...


• برنامه هفتگی کلاس ریاضی / دوره زمستان خانه مدیریت / ارشد 95... ادامه مطلب...